Over ons

Koramic Investments is een Belgische family office. Vanuit een langetermijnstrategie beheren we een gediversifieerde portfolio aan participaties en investeringen in diverse sectoren die geografisch gespreid zijn en waar geen enkele activiteit een dominante positie inneemt. Hierdoor kunnen we groei realiseren, risico spreiden en duurzame waarde creëren voor toekomstige generaties.

ESG staat voor drie belangrijke pijlers van een onderneming, nl. milieu, de mens en een goed bestuur, waaraan onze groep de grootste aandacht besteedt. Aan de hand van onze ESG-strategie werken we aan duurzame ontwikkeling alsook aan onze sociale verantwoordelijkheid en aan de manier waarop onze vennootschappen worden bestuurd.

Daarnaast is filantropie ook een belangrijk onderdeel van de strategie van Koramic en van haar aandeelhouders. We ondersteunen diverse projecten in een aantal domeinen.

Ons multidisciplinair managementteam kan putten uit zijn jarenlange ervaring in ondernemerschap. Koramic beschikt over een sterke financiële structuur en onze onderscheidende strategie en financiële kracht stellen ons in staat om nieuwe initiatieven te ontplooien en onze portefeuille verder te ontwikkelen door middel van meerderheidsparticipaties in bedrijven, vastgoed, private equity en capital markets.

Sinds de start van Koramic in 1883 hebben we een passie om dingen te laten gebeuren en streven we ernaar om uit te blinken in alles wat we doen. Met een vooruitziende blik ontwikkelen we een langetermijnvisie die richting geeft aan onze beslissingen en investeringen.

Onze geschiedenis

1883: OPRICHTING DAKPANNENFABRIEK POTTELBERG

De oorsprong van Koramic Investments gaat terug tot 11 september 1883, toen de naamloze vennootschap Dakpannenfabriek Pottelberg werd opgericht in Kortrijk. Dakpannenfabriek Pottelberg nv was de eerste industriële producent van keramische dakpannen in België en is steeds de moedermaatschappij van de Koramic groep gebleven.

1883-1940: PERIODE VAN BLOEI

Samen met haar zustervennootschappen vormde Dakpannenfabriek Pottelberg een groep onder de naam Kortrijks Dakpannenkantoor – Comptoir Tuilier de Courtrai. Onder impuls van Ernest Dumolin, een prominente industrieel uit de Kortrijkse regio, ontwikkelde deze zich tot de belangrijkste groep voor de productie van dakpannen in België. In de jaren twintig kende de groep een grote groei en stelde 2.000 personen in het Kortrijkse tewerk. De keramische dakpannen Pottelberg-Sterreberg verwierven een grote bekendheid en werden wereldwijd verkocht. Naast zijn belangrijke activiteiten in de productie van dakpannen ontplooide Ernest Dumolin een grote reeks andere activiteiten en had hij onder andere een bank, een textielfabriek, een drukkerij, een meubelbedrijf, een fietsfabriek, etc.

1945-1980: NAAMSWIJZIGING EN HERORIËNTERING

Na de Tweede Wereldoorlog kende het Kortrijks Dakpannenkantoor een belangrijke vertraging van haar activiteiten. Door de opkomst van concurrerende producten daalde de productie van keramische dakpannen van 100 miljoen stuks vóór 1940 tot circa 20 miljoen dakpannen op het einde van de jaren ’70. In de jaren ‘60 startte het Kortrijks Dakpannenkantoor, waarvan de naam in 1968 gewijzigd werd in Koramic, met de productie van prefab betonelementen. Dit werd de belangrijkste activiteit van de groep. Eind jaren ’70 realiseerde Koramic met 1.200 medewerkers een omzet van zo’n 1,4 miljard BEF en had het bedrijf een eigen vermogen 100 miljoen BEF.

1980: AANDEELHOUDERS- EN MANAGEMENTWISSEL EN ZWARE CRISIS IN DE BOUW

In 1980 verwierf Christian Dumolin, kleinzoon van de oprichter van de groep, de controle over het bedrijf via een leveraged buy-out. Het nieuwe managementteam werd geconfronteerd met een zware crisis in de Belgische bouwsector en zette een drastisch herstructureringsplan op, waarbij de groep haar bestaande activiteiten in belangrijke mate terugschroefde. De productie van prefab elementen werd volledig stopgezet en de groep zag zich herleid tot 2 dakpannenfabrieken in het Kortrijkse. De tewerkstelling viel terug van 1.200 tot 600 personen terwijl de omzet halveerde van 1,2 miljard BEF tot 600 miljoen BEF.

1980-1994: INTERNATIONALE GROEI EN DIVERSIFICATIE

De terugval van de conjunctuur was een enorme uitdaging, maar creëerde ook belangrijke mogelijkheden. Het managementteam werkte een strategisch plan uit, gebaseerd op interne groei door permanente investeringen in bestaande of nieuwe productie-eenheden en door externe groei via de overname van complementaire bedrijven. De groep ontwikkelde progressief haar activiteiten in het domein van de bakstenen onder de naam Terca. In 1985 vond de eerste investering in het buitenland plaats met de overname van de dakpannenfabriek Narvik in Nederland. De omzet steeg in deze periode tot 2,5 miljard BEF. Parallel met de ontplooiing van de activiteiten in bouwmaterialen nam Koramic de eerste initiatieven voor een diversificatie buiten de sector van de productie van bouwmaterialen. Indas (Industry Associates nv) werd in 1985 opgericht door Christian Dumolin en Albert Tuytens, samen met een aantal andere Vlaamse industriëlen, en vormde één van de eerste Belgische venture capital vennootschappen en tevens de start van de private equity activiteit van Koramic. In deze periode zette Koramic ook haar eerste stappen in de vastgoedsector via de maatschappij Korimco. In 1991 wijzigde de moedermaatschappij van de groep haar naam naar Koramic Ceramic Holding (afgekort KOCERAM).

1994-2002: SNELLE INTERNATIONALISATIE EN BEURSGANG

1994 betekende een mijlpaal in de geschiedenis van de Koramic groep door het samenbrengen van haar baksteenactiviteiten Terca met die van de Engelse groep Redland onder de naam Terca Brick Industries. Terca Brick Industries werd op de Brusselse beurs gebracht op 13 juni 1994 en telde 34 productie-eenheden.

In 1996 volgde een tweede mijlpaal met het uitkopen van de participatie van Redland in Terca Brick Industries, waarna de Koramic groep al haar activiteiten in bouwmaterialen onderbracht in het beursgenoteerde Terca Brick Industries. De naam van het beursgenoteerde Terca Brick Industries wijzigde in Koramic Building Products, dat inmiddels over 50 productie-eenheden beschikte.

Tegelijkertijd bracht Koramic haar baksteenactiviteiten onder bij de belangrijke Oostenrijkse bouwmaterialengroep Wienerberger en verwierf Koramic Building Products, samen met de Oostenrijkse bank Creditanstalt, de controle over Wienerberger.

In 1998 werden de private equity activiteiten van Koramic op de Brusselse Beurs genoteerd onder de naam TrustCapital Partners.

In 2000 realiseerde Koramic een omzet van 1,3 miljard EUR en stelde de groep zo’n 9.800 personen tewerk. Gedurende deze periode breidde Koramic haar activiteiten in vastgoed en in private equity verder uit.

2003-2004: STRATEGIEWIJZIGINGEN

Gedurende deze periode besliste Koramic Building Products om haar strategie te herzien en de omvang van haar activiteiten in bouwmaterialen te verminderen en nieuwe activiteiten te ontplooien. Dit gebeurde onder andere door de inbreng van de dakpannenactiviteiten van Koramic in Wienerberger en de progressieve omvorming van Wienerberger tot een free float company.

2005: KORAMIC BUILDING PRODUCTS WORDT KORAMIC INVESTMENT GROUP
In 2005 werd de strategiewijziging van de Koramic groep voltooid door de omvorming van Koramic Building Products, een industriële groep in bouwmaterialen, naar Koramic Investment Group, een industriële en financiële holdingmaatschappij. Deze wijziging ging gepaard met de omvorming van Koramic Building Products tot een private vennootschap en een delisting van de Brusselse Beurs, alsook een delisting van TrustCapital Partners.
2024: KORAMIC HOLDING WORDT KORAMIC INVESTMENTS

Op 11 september 2023 bestond Koramic 140 jaar, hiermee is ze één van de oudste naamloze vennootschappen van het land.

Om de Koramic-groep voor de toekomst en de volgende generaties voor te bereiden zal ze omgevormd worden van een industriële holdingmaatschappij tot een family office, d.w.z. een familiaal gecontroleerde vennootschap geleid door een professioneel management. De activiteiten blijven dezelfde en de verankering blijft in Kortrijk.

Om deze strategische evolutie te onderlijnen verandert de naam van Koramic Holding naar Koramic Investments. Ook het logo wordt aangepast met een groen accent dat symbool staat voor positiviteit, creativiteit, groei en ontwikkeling en voor de link tussen mens en natuur, twee belangrijke fundamenten binnen de groep.