Wijziging managementstructuur Koramic Investments

Naar aanleiding van de wijziging van de Koramic Groep van een industriële holdingmaatschappij naar een family office (cf. de communicatie van 28 maart) werd besloten om een aantal aanpassingen aan te brengen aan de structuur van het management van Koramic Investments.

Er wordt een Executive Committee opgericht met als leden:

  • Christian Dumolin als Voorzitter
  • Olaf Sterkenburg
  • Hilde Famaey
  • Stéphane Vlaemminck (Chief Financial Officer)

Olaf Sterkenburg wordt benoemd als Co-CEO en zal deze functie opnemen samen met Christian Dumolin.

Olaf is 50 jaar, werkt al een vijftal jaar binnen de Koramic Groep en is Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van Koramic Investments.

Hij heeft Bestuurskunde en Organizational Science gestudeerd in Nederland en heeft bijkomende opleidingen gevolgd bij IMD (Zwitserland), INSEAD (Frankrijk), Londen Business School (UK) en Harvard Business School (USA).

Hilde Famaey wordt benoemd als Bestuurder van Koramic Investments, de moedermaatschappij van de Koramic Groep.

Quote Christian Dumolin:

Ik ben gelukkig dat de toekomst van de groep voor de komende generaties verzekerd is door de oprichting van een Executive Committee, de benoeming van Olaf als Co-CEO en tevens deze van Hilde als lid van de Raad van Bestuur van Koramic Investments.

Ik heb sinds vele jaren op een prettige en constructieve manier kunnen samenwerken met Hilde, Stéphane en Olaf. Ik heb hun professionalisme, hun menselijke waarden en hun loyaliteit aan ons bedrijf, haar medewerkers en tot slot mijn familie sterk leren appreciëren.

Ik hoop dat ik nog vele jaren, weliswaar met wat meer afstand, met hen zal kunnen blijven samenwerken en er zo kan voor zorgen dat de Koramic groep zich verder blijft versterken en uitbouwen.”